Mounsey bartholomew ann

1811 - 1891

Female composer

Ann Mounsey Bartholomew