Trio d-moll op 11 - Violinenstimmeby Hensel-Mendelssohn, Fanny