Paradis maria theresia von

1759 - 1824

Female composer

Maria Theresia von Paradis

Recordings on CD


Sheet music