Hensel mendelssohn fanny

1805 - 1847

Female composer

Fanny Hensel-Mendelssohn

Recordings on CD


Sheet music